Documentatie

1. Benodigde documenten

Op de persoon

  1. Paspoort of identiteitskaart
  2. Rijbewijs
  3. Verklaring van dienstbetrekking

Op het voertuig

  1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
  2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
  3. APK rapport

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

  1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
  2. Douanedocument voor het vervoer naar of van een uitzonderingsgebied: Aland.
    Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie achter in dit boek onder Douaneregelingen. De Finse en Russische douane hanteren strenge regels aan de Fins-Russische grens met betrekking tot vervoer van elektronica onder TIR-carnet naar Rusland. Op het goederen manifest van het carnet moet ook vermeld worden: het exacte aantal colli; het soort goederen (bijvoorbeeld tv-toestellen, videoapparatuur) en de EU-goederencode. Achter het manifest moet de factuur worden gesloten en een kopie hiervan achter elk volet.

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

2. Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer

  1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
  2. Toegestaan met niet EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat
  3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.