Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Finland, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte …………………………………………..4,20 m
b. Breedte …………………………………………2,60 m1)
• koelvoertuig ………………………………………2,60 m
c. Enkele as ……………………………………………… . . . . . . . .10,00 ton
• Aangedreven as ……………………………………….. . . . . . . . . 11,50 ton
d. Tandem-as van vrachtauto asafstand minder dan 1,0 m ……………… . . . . . . . . 11,50 ton
• asafstand tussen 1,0 en 1,3 m ……………………………… . . . . . . . .16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m ……………………………… . . . . . . . .18,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m, indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht
en van lucht- of soortgelijke vering, of is voorzien van dubbellucht en elk van de
tandem assen een aslast heeft van niet meer dan 9,5 ton ……………. . . . . . . . .19,00 ton
e. Tandem-as aanhangwagens/oplegger
• asafstand minder dan 1,0 m ……………………………….. . . . . . . . . 11,00 ton
• asafstand tussen 1,0 en 1,3 m ……………………………… . . . . . . . .16,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,8 m ……………………………… . . . . . . . .18,00 ton
• asafstand 1,8 m of meer ………………………………….. . . . . . . . .20,00 ton
f. Tridem-as asafstand minder dan 1,3 m …………………………. . . . . . . . .21,00 ton
• asafstand 1,3 m of meer ………………………………….. . . . . . . . .24,00 ton
g. Vrachtauto met 2 assen ………………………………12,00 m ……..18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………..12,00 m ……..25,00 ton
• met 3 assen, indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht
en van lucht- of soortgelijke vering, of is voorzien van dubbellucht
en elk van de assen een aslast heeft van niet meer dan 9,5 ton …12,00 m ……..26,00 ton
• met 4 assen ……………………………………..12,00 m ……..31,00 ton
• met 4 assen, indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht
en van lucht- of soortgelijke vering, of voorzien is van dubbellucht
en elk van de assen een aslast heeft van niet meer dan 9,5 ton …12,00 m ……..32,00 ton
• 5 assen ………………………………………..12,00 m ……..38,00 ton
h. Aanhangwagen met 2 assen …………………………..12,50 m ……..20,00 ton
• met 3 assen …………………………………….12,50 m2) ……..30,00 ton
i. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen (2+2) ………………………………..18,75 m3) ……..36,00 ton
• met 5 assen …………………………………….18,75 m3) ……..44,00 ton
• met 6 assen …………………………………….18,75 m3) ……..53,00 ton
• met 7 assen …………………………………….18,75 m3) ……..60,00 ton
j. Trekker-opleggercombinatie
• met 3 assen …………………………………….16,50 m4) ……..28,00 ton
• met 4 assen (2+2) ………………………………..16,50 m4) ……..38,00 ton
• met 5 assen (2+3) ………………………………..16,50 m4) ……..42,00 ton
• met 5 assen (3+2) ………………………………..16,50 m4) ……..46,00 ton
• met 6 assen (3+3) ………………………………..16,50 m4) ……..48,00 ton
• met 5/6 assen (3+2/3) bij gecombineerd vervoer van een
40-voets-ISO-container …………………………….16,50 m4) ……..48,00 ton
1) Voor combinaties langer dan 22,00 meter is de maximumbreedte 2,55 meter
2) Voor aanhangwagens die onderdeel zijn van een combinatie van meer dan 22 meter, geldt een lengte van 12,00 meter
3) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 meter onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motor voertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 meter
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 meter
4) De maximum toegestane lengte bedraagt 16,50 meter, onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 meter is
• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer dan 2,04 meter bedraagt

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.