Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 23 procent. De in Finland betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane maximum maten en -gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven en vervoervoorwaarden kunnen vrij worden overeengekomen.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Finland 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Finland werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Finland binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR.
Voor het vervoer van bederfelijke waar gelden de bepalingen van het ATP.

Verzekering
Volgens de Finse voorschriften is de vervoerder aansprakelijk voor een bedrag van maximaal 14 euro per kilogram. Dat is meer dan de CMR-condities, die niet verder gaan dan 10 euro per kilogram. Op grond hiervan is het van groot belang dat de vervoerder zich voor dit risico bijverzekert.